Mission

מטרות החברה הבינלאומית להערכת והפחתת הסיכון לסרטן הן לקדם את תחום הערכת הסיכון ולפתח שיטות יעילות לחינוך, מעקב והפחתת הסיכון ללקות בסרטן.